Phiếu đăng ký

  • * Tên nhóm: là tên gọi đại diện cho nhóm dự thi cuộc thi “KIẾN TẠO CÔNG TRÌNH XANH”, tên gọi không được vi phạm thuần phong mỹ tục, không phản cảm hay vi phạm pháp luật Việt Nam. Nhóm tối đa không quá 5 sinh viên.

    * Sinh viên đại diện: là sinh viên từ năm thứ 3 trở lên của một trong hai trường Đại Học Kiến Trúc và Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh. Hoặc đối với nhóm KTS có kinh nghiệm dưới 01 năm phải có ít nhất 1 KTS tốt nghiệp một trong hai trường Đại Học Kiến Trúc và Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.

Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi, tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia cuộc thi “Kiến tạo công trình xanh” và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được quy định trong Thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức công bố.

Tôi/Chúng tôi cam đoan tác phẩm/ mẫu vật mang đến cuộc thi là do tôi/chúng tôi tự sáng tác, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng công bố, sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.