Công Trình 30 Đường 270A Khu Nhà Ở Nam Hoà Phước Long A Quận 9