Công Trình 463B/53F/11 Cách Mạng Tháng Tám Quận 10