Công Trình Nhà Anh An Số Nhà 55 Trần Quang Diệu – Quận 3