Công Trình Thi Công Xốp 285/54 Cách Mạng Tháng 8 Quận 10